Wydawnictwo Wojciech Marzec - Reżyserowanie aktorów. Tworzenie zapadających w pamięć ról w filmie i telewizji.

FILM ART. SZTUKA FILMOWA. WPROWADZENIE
Autor: David Bordwell, Kristin Thompson
Tłumaczenie: Bogna Rosińska

Premiera: 22 września 2010

Dlaczego "Obywatel Kane" Orsona Wellesa jest uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii kina?

W ilu ujęciach Hitchcock nakręcił słynną scenę ataku ptaków na Bodega Bay?

Jakie funkcje pełni ścieżka dźwiękowa w "Ucieczce skazańca" Roberta Bressona?

Na czym polega analiza filmu i co to znaczy, że film jest systemem formalnym?

Odpowiedzi na te pytania i wiele innych, związanych z X muzą, udzielają autorzy jednego z najbardziej popularnych i cenionych podręczników do wiedzy o filmie Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, który wreszcie doczekał się polskiego wydania.Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie to podręcznik niemalże kultowy, bardzo często cytowany przez wykładowców wiedzy o filmie na całym świecie. Autorzy uczą patrzenia na film w sposób całościowy, jako na pewien formalny system, którego poszczególne elementy, wchodząc ze sobą w relacje i wzajemnie uzupełniając, składają się na jego artystyczną formę i styl. Aby czytelnik mógł w pełni docenić artystyczne możliwości, jakie wiążą się z podstawowymi technikami filmowymi, autorzy skrupulatnie omawiają główne składowe filmu: metody inscenizacyjne, zdjęcia i pracę kamery, montaż oraz dźwięk. Książka Bordwella i Thompson pomaga także zrozumieć, w jaki sposób film oddziałuje na swoich odbiorców i za pomocą jakich technik twórca filmowy osiąga zamierzony przez siebie efekt. Autorzy dokładnie opisują zarówno zagadnienia związane z procesem powstawania filmu - kwestie techniczne i produkcyjne - jak i zagadnienia estetyczne, a swoje rozważania bogato ilustrują kadrami z filmów.
Wydawnictwo Wojciech Marzec - David Bordwell

David Bordwell zdobył doktorat z Filmu na University of Iowa, ma tytuł profesora na University of Wisconcin-Madison. Wśród jego książek znajdziemy m.in. The Cinema of Eisenstein, The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies, On the History of Film Style, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, Narration in the Fiction Film. Zdobył honorowy doktorat Uniwesytetu w Kopenhadze.


Wydawnictwo Wojciech Marzec - Kristin Thompson

Kristin Thompson jest honorowym członkiem University of Wisconsin-Madison. Uzyskała tytuł doktora na Wydziale Filmu tego uniwersytetu. Opublikowała m.in. Eisenstein's Ivan the Terrible: A Neoformalist Analysis, Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis, Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique, Storytelling in Film and Television.

Autorzy napisali wspólnie Film History: An Introduction, a razem z Janet Staiger opublikowali The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Made of Production to 1960.


Jest to niezwykła książka, niepodobna do innych traktujących o twórczości filmowej. Książka ta pokazuje w sposób bardzo szczegółowy cały proces powstawania filmu poczynając od pomysłu aż do dystrybucji. Uwzględnia także szybko rozwijające się technologie włącznie z Internetem. Jednocześnie autorzy mają świadomość, że wartość filmu nie zależy jedynie od wielkości nakładów i licznej ekipy, ale również od wizji artystycznej twórców.
Książkę tę powinni przeczytać nie tylko przyszli adepci zawodów filmowych, ale także widzowie i krytycy. Po jej lekturze z pewnością świat kina stanie się dla nich bardziej zrozumiały i bogatszy.

Feliks Falk
reżyser: Wodzirej, Był Jazz, Komornik, Enen, Joanna

Prawie każdy powiedział kiedyś zdanie: "Widziałem dzisiaj świetny film". Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba wyjaśnić dlaczego film był świetny. Wtedy słyszę najczęściej: "Nie, tego nie da się wyrazić słowami, to trzeba poczuć". Otóż nieprawda! Wszystko da się nazwać pod warunkiem, że dysponujemy do tego odpowiednimi narzędziami intelektualnymi. Książka "Film Art" jest właśnie takim narzędziem. I to jednym z najdoskonalszych, jakie udało się stworzyć filmoznawcom. Polecam tę lekturę. Dzięki niej będziecie potrafili wyrazić każde uczucie, jakie wywoła w was obejrzany film... 

Tomasz Raczek
krytyk filmowy, dyrektor nFilmHD

Książka "Film Art. Sztuka filmowa" była jednym z pierwszych podręczników akademickich, z jakich korzystałem wiele lat temu podczas studiów w Stanach Zjednoczonych. Stanowiła ona wtedy dla mnie kopalnię wiedzy na wszystkie znaczące tematy filmowe. Zawarte w niej informacje były zwykle wyczerpujące, choć jednocześnie podane w bardzo przyswajalnej formie. Po przeczytaniu obecnego, rozszerzonego wydania, z nieukrywaną satysfakcją zauważam, że książka uzupełniona wieloma informacjami na temat współczesnego kina światowego, absolutnie nie straciła swojej wagi gatunkowej. Wręcz przeciwnie. "Film Art. Sztuka filmowa" pozwala zrozumieć ciągłość ewolucji specyficznego, pozornie tylko hermetycznego języka kina. Jestem przekonany, że po zapoznaniu się z zawartością książki, czytelnik będzie mógł odkryć w oglądanych przez siebie filmach niezauważane wcześniej bogactwo znaczeń i form, co w konsekwencji pozwoli mu doświadczyć wielu nowych, pełnych satysfakcji przeżyć.

Zbigniew Banaś
krytyk filmowy i wykładowca na Uniwersytecie Loyola w Chicago

0 0 0 0 0 0

SKRÓCONY SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I SZTUKA I PRODUKCJA FILMOWA

1 Film jako sztuka: kreatywność, technologia i biznes

CZĘŚĆ II FORMA FILMOWA

2 Znaczenie formy filmowej

3 Opowiadanie jako system formalny

CZĘŚĆ III STYL FILMOWY

4 Ujęcie: technika inscenizacji (mise-en-scene)

5 Ujęcie: technika zdjęciowa

6 Relacja ujęcia do ujęcia: montaż

7 Dźwięk w kinie

8 Podsumowanie: styl jako system formalny

CZĘŚĆ IV RODZAJE FILMÓW

9 Gatunki filmowe

10 Filmy dokumentalne, eksperymentalne i animowane

CZĘŚĆ V KRYTYCZNA ANALIZA FILMÓW

11 Krytyka filmowa: przykładowe analizy

DODATEK: Jak napisać krytyczną analizę ?lmową?

CZĘŚĆ VI HISTORIA FILMU

12 Sztuka filmowa w perspektywie historycznej

SŁOWNICZEK

INDEKS